English (UK)
 • pri spolupráci dbáme na

  maximálnu diskrétnosť

 • pri realizácii

  verejných obstarávaní

  , zazmluvnovania

  práv duševného vlastníctva

  , prípadne

  patentové prihlášky

  realizuje tieto požiadavky v spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou AK Hronček , ktorá sa špecializuje práve na túto oblasť
  .. pri čerpaní Eurofondov je vo veľkej miere povinosť náklady projektu obstarávať ..

 • pri spracovaní projektov či grantových žiadostí v anglickom jazyku spolupracujeme s native speakrom , ktorý je zodpovedný za štylizáciu textových častí projektu tak , aby boli prehľadné a ľahko čitateľné pre samotných anglicky hovoriacich hodnotiteľov .
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.