English (UK)

Realizácia verejného obstarávania sa zďaleka netýka len implementácie eurofondov. Naša spoločnosť ponúka komplexné služby poradenstva a servisu pri všetkých tipoch verejných obstarávaní. Pre zabezpečenie vysokej kvality všetkých procesov týkajúcich sa verejného obstarávania, úzko spolupracuje s advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o.. Náš partnerský portál pre služby verejného obstarávania.

Naše služby v oblasti verejného obstarávania sa dajú rozdeliť do dvoch skupín:

Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov

 • poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a verejných obchodných súťaží
 • analýza predmetu obstarávania a návrh najvhodnejšieho postupu v súlade
  s platnými právnymi predpismi
 • zabezpečenie komplexných služieb v procese verejného obstarávania v zmysle platných právnych predpisov
 • vypracovanie súťažných podkladov
 • vypracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
 • vysvetlenie k dokumentácii verejného obstarávania
 • spracovanie dokumentácie verejného obstarávania
 • zabezpečenie komplexných služieb pri verejnej obchodnej súťaži v zmysle platných právnych predpisov
 • Zadávanie zákaziek cez elektronické trhovisko - EKS

Pre súťažiacich (záujemcov/uchádzačov)

 • sledovanie zverejnených oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v oblasti pôsobenia uchádzačom/záujemcom.
 • poradenstvo pri zostavovaní ponuky, kontrola úplnosti ponuky z hľadiska obsahovej aj formálnej
 • poradenstvo pri podávaní žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu alebo námietky
 • NOVÉ - Poradenstvo pri zadávaní zákaziek cez elektronické trhovisko - EKS
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.