English (UK)Informačná tabuľka:


  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OPIS
   
  oblasť podpory:     Infomatizácia spoločnosti                                              
  aktuálne od:   03. 11. 2015
  aktuálne do:   19. 01. 2015

 

 

 

vyzvanie č. OPII-2015/7/1-FP Fázovaného projektu: Register priestorových informácií – 2. fáza (420 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (2041 kB)
pdfZámer národného projektu Register priestorových informácií (179 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

 

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/2-FP Fázovaného projektu: Register úpadcov – 2. fáza (420 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (3465 kB)
pdfZámer národného projektu Register úpadcov (192 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

 

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/3-FP Fázovaného projektu: Digitálne učivo na dosah – 2. fáza (425 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (2558 kB)
pdfZámer národného projektu Digitálne učivo na dosah (220 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

 

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/4-FP Fázovaného projektu: Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru – 2. fáza (420 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
zipŠtúdia uskutočniteľnosti (1678 kB)
pdfZámer národného projektu Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru (220 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

 

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/5-FP Fázovaného projektu: IS Identifikátora fyzických osôb – 2. fáza (419 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (309 kB)
pdfZámer národného projektu IS Identifikátora fyzických osôb (169 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.