žiadateľ: samospráva / škola
kategória:  vzdelávanie / ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 09.04.2020

Zameranie výzvy:
Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je zameraná na realizáciu projektov na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách.


Čísla k výzve:
výška podpory jedného projektu je max. 2 000 €
Miera podpory: 95%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:
zriaďovatelia základných a stredných škôl

Oprávnené aktivity:
oprávnené aktivity projektov musia byť v súlade s týmito oblasťami:

  • tvorba vlastného environmentálneho programu školy s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj
  • implementácia témy do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na vedenie žiakov k zodpovednému správaniu k životnému prostrediu a k zlepšovaniu životného prostredia
  • metodické a učebné materiály a pomôcky k téme na zabezpečenie realizácie environmentálneho programu školy
  • konkrétne praktické aktivity so žiakmi s dôrazom na podmienky školy (napr. realizácia projektu v školských záhradách, vybudovanie jazierok na školských pozemkoch, výsadba našich pôvodných drevín, výsadba prirodzenej lúky a medonosných rastlín pre včely, vtáčie búdky a podložky, vytvorenie búdok a podložiek, špeciálnych búdok pre dážďovníky obyčajné a netopiere, bio kompostoviská, renovácia a recyklácia použitých produktov, po stopách našich predkov a iné)
 

 

zdrojhttps://www.minedu.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie-enviroprojekt-2020/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.