English (UK)Informačná tabuľka:


  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   MPSVR SR
   
  oblasť podpory:     Sociálne služby                               
  aktuálne od:   12. 01. 2015
  aktuálne do:   --

 

 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter dnes rokoval so zástupcami samosprávnych krajov o financovaní sociálnych služieb.

 

V tejto súvislosti minister Ján Richter poukázal aj na participáciu pri financovaní sociálnych služieb zo strany štátu: „V roku 2012, keď sme prevzali vládu, predstavoval príspevok štátu 35 mil. eur, v tomto roku to bolo už 78 mil. eur a pre rok 2016 sú plánované výdavky zo štátneho rozpočtu na sociálne služby vo výške vyše 92 mil. eur, čo sú historicky najvýraznejšie navýšenia v tejto oblasti. Až dva a pol násobne počas našej vlády,“ zdôraznil.

Zariadenia sociálnych služieb po minulé roky upozorňovali na problém, že financie dostávali od VÚC na začiatku každého roka s oneskorením. Od budúceho roka by sa to preto malo zmeniť, pretože zástupcovia žúp na stretnutí garantovali financovanie sociálnych služieb už od 1. 1. 2016 tak, aby sa ich prevádzkovatelia nedostali na začiatku roka do finančných problémov, prípadne nemuseli siahať po svojich rezervách. „Všade tam, kde poskytovatelia požiadajú o financovanie v januári, bude im vyhovené,“ deklaroval za župy predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

Zároveň konkretizoval, že Žilinský samosprávny kraj plánuje zvýšenie prostriedkov pre verejných poskytovateľov o 7,2 % a pre neverejných až o 10,5 %. "Môžem skonštatovať, že všetky požiadavky, ktoré sú na nás kladené, budeme napĺňať bezo zvyšku aj v budúcom roku," dodal Blanár.

Minister sa venoval aj otázke novely zákona o sociálnych službách a pripomenul pripravované systémové zmeny: „Keďže financovanie by malo byť spravodlivejšie a objektívnejšie, malo by sa diferencovať podľa stupňa odkázanosti. Ďalej bude potrebné zjednotiť posudkových lekárov do jednej inštitúcie, aby posudzovanie bolo objektívnejšie,“ upresnil. Zmeny pripravuje pracovná skupina, ktorej členmi sú okrem zástupcov MPSVR SR aj VÚC, ZMOS a zástupcovia neverejných poskytovateľov.

Minister práce Ján Richter vidí budúcnosť novely zákona o sociálnych službách ako jednu z prvých legislatív, ktorú bude nová vláda na budúci rok prijímať.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.