English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Kreatívna Európa
   
  oblasť podpory:     Kultúra                                     
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   26. 05. 2016

 

 

Podpora televízneho vysielania

Podpora televízneho vysielania je určená pre európske nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré sú väčšinovým producentom diela.


Prípustné sú aktivity pre nasledujúce projekty:
- hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút a tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie. V prípade hraných seriálov oprávnené sú pokračovania, alebo druhá a tretia séria.


Diela, ktoré sa majú vysielať ako seriál so spoločnou marketingovou stratégiou, sa musia predkladať ako seriál. Jednotlivé diely seriálu nemožno rozdeliť na samostatné žiadosti.
 
Žiadateľ musí podať žiadosť najneskôr v prvý deň hlavného nakrúcania. Grant nemožno udeliť retroaktívne na už hotové projekty.

Na výrobe navrhovaného audiovizuálneho diela sa musia podieľať minimálne tri televízne spoločnosti z troch krajín zapojených do podprogramu MEDIA.

Uzávierky predkladania projektov:
3. december 2015
26. máj 2016


Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
EACEA/21/2015 Podpora televízneho vysielania

Žiadosti sa od 1.1.2014 predkladajú elektronicky prostredníctvom príslušných e-formulárov.

PRÍRUČKA (v anglickom jazyku) Ako podať žiadosť

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.


UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

VÝZVA:
Oznámenie o výzve (EACEA 24/2014)
Slovenský preklad predchádzajúcej výzvy (EAC/S24/2013)

PRÍRUČKY:
Ako podať žiadosť (aktualizované 4.12.2014)
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/24/2014 Podpora televízarchivneho vysielania
EAC/S24/2013 Podpora televízneho vysielania

VÝSLEDKY VÝZIEV:
VÝZVA EAC/S24/2013 Podpora TV vysielania

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.