žiadateľ: samospráva / podnikateľ
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 15.06.2020

Zameranie výzvy:
Podpora realizácie infraštruktúry oblasti odkanalizovania, čistenia odpadových vôd, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach.


Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku na projekt nie je stanovená
maximálna výška príspevku na projekt nie je stanovená
Miera podpory: 90 - 95%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • Obce, združenie miest a obcí
  • Vlastníci verejných kanalizácii podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
  • právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácii vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Oprávnené aktivity:
  • výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete (vrátane vybudovania samotného zberača)
  • výstavba, resp. dobudovanie čistiarní odpadových vôd

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.