žiadateľ:

podnikateľ / samospráva / škola / neziskový sektor
kategória:  Občianska vybavenosť / vzdelávanie / tvorba pracovných miest
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
plán vyhlásenia výzvy: 06/2020

 

Zameranie výzvy:
Podpora nákupu zariadení potrebných na realizáciu schváleného podnikateľského plánu sociálneho podniku.

Plánovaná alokácia výzvy:
6 900 000 eur.


Oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • Subjekty sociálnej ekonomiky

zdroj: http://www.minv.sk/?harmonogram-vyziev

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.