Táto technológia predstavuje inovatívne patentové riešenie na zhodnocovanie a likvidáciu najmä komunálnych odpadov, ktoré je postavené na báze technológie KATALYTICKÁ MINERALIZÁCIA – nízkoteplotnej mineralizácie a splyňovania s katalytickým čistením reakčných plynov a s možnosťou spätného získavania tepelnej a elektrickej energie. Technológia spadá do kategórie BAT (Best available technology) podľa smernice 96/61 EC.  Vďaka nízkej teplote procesu, ktorá nepresiahne 520 ⁰C a bez prítomnosti plameňa negeneruje škodlivé odpadové látky ako NO2, dioxíny, furány, CO, metán a ďalšie.

Hlavné výhody technológie:

*       Nízka  teplota procesu, nedochádza k uvoľňovaniu škodlivých látok
*       Zníženie objemu a hmotnosti odpadu o 80-99% vďaka čomu sa úplne eliminuje alebo výrazne zredukuje nutnosť skládkovania odpadu
*       Žiadne škodlivé emisie, vzniká iba CO2 a vodná para
*       Nízke prevádzkové a energetické náklady
*       Modulárna štruktúra na spracovanie rôznych typov odpadov
*       Efektívna výroba tepla a elektrickej energie počas procesu
 

Viac info o projekte:
ponuka spolupráce v PDF
detailne technické info v PDF

 
Možnosti financovania

1.      NFP z kapitoly Operačného programu Kvalita Životného prostredia
2.      Úspora nákladov v spojitosti so skládkovaním alebo likvidáciou odpadu

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.