žiadateľ:

samospráva
kategória:  opatrenia korona vírus
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do:

30.04.2020

 

Zameranie výzvy:
Zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID–19.


Čísla k výzve:
Minmálna výška príspevku: 1 mil eur
Maximálna výška príspevku: 44 mil. eur
Miera podpory: 90 -95%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • zložky integrovaného záchranného systému
  • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
  • subjekty verejnej správy
  • subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (ak sú zložkami integrovaného záchranného systému)
  • subjekty územnej samosprávy
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • združenia fyzických alebo právnických osôb


Oprávnené aktivity:
  • Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni
  • Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu
  • Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti

 

zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/cko/vicepremierka-remisova-prva-eurofondova-vyzva-na-boj-s-koronavirusom-je-vyhlasena/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.