žiadateľ: podnikateľ / neziskový sektor
kategória:  cestovný ruch / kultúra / voľnočasové aktivity
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 05.10.2020

Zameranie výzvy:
Výzva je zameraná na vývoj a produkciu audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy.

Čísla k výzve:
Suma vyčlenená na jeden projekt je 50 000 € až 2 000 000 € v závislosti od podporgramu


Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • nezávislý producent v audiovízii registrovaný podľa osobitného predpisu
 • výrobca slovenských audiovizuálnych diel
 • autor alebo spoluautor slovenského audiovizuálneho diela

Oprávnené aktivity:
Aktivita A: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.
 • vývoj, tvorba a produkcia slovenských audiovizuálnych diel, osobitne hraných audiovizuálnych diel, dokumentárnych audiovizuálnych diel, animovaných audiovizuálnych diel, školských alebo vzdelávacích audiovizuálnych diel, ako aj audiovizuálnych diel, v ktorých má slovenský koproducent menšinový koprodukčný podiel.
 • prioritami podpornej činnosti sú:
  • tvorivé stvárnenie témy  s dôrazom na medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál projektu kinematografického diela
  • tvorivé rozvíjanie filmových žánrov s dôrazom na divácky a umelecký  potenciál projektu audiovizuálneho diela
  • pôvodné audiovizuálne diela určené pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy s dôrazom na obsahovú kvalitu diela a/alebo na tvorivú účasť začínajúcich kreatívnych producentov alebo tvorcov v hlavných tvorivých profesiách
  • projekty s preukázateľným prínosom pre rozvoj profesionálneho zázemia a audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike
 

 

zdrojhttp://www.avf.sk/support/structure2020/program_1_2020.aspx
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.