žiadateľ: podnikateľ / samospráva / škola / neziskový sektor
kategória:  výskum a inovácie / vzdelávanie / ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 07.09.2020

Zameranie výzvy:
Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujatí, školení a súťaží, vytváranie brožúr, kníh a krátkych filmov, atď.

Čísla k výzve:
max. 50 000 € v programe 3
max. 200 000 € v programe 4
Miera podpory: 90%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • Verejné inštitúcie;rogram 3:
  • autor alebo spoluautor slovenských audiovizuálnych diel,
  • osoba zabezpečujúca propagáciu a/alebo podporu rozširovania audiovizuálnych diel vykonávaním edičnej činnosti
  • osoba, ktorá vykonáva alebo sa zúčastňuje na činnostiach súvisiacich s rozvojom vzdelávania a/alebo odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia
  Program 4:

  • osoba zabezpečujúca obnovu a rozvoj technologickej základne pre uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti na území Slovenskej republiky
  • prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia na území Slovenskej republiky
  • prevádzkovateľ online platformy určenej pre sprístupňovanie audiovizuálnych diel so sídlom v Slovenskej republike


Oprávnené aktivity:
Program 3:

 • vznik a vydávanie odborných, vedeckých, teoretických a/alebo historiografických štúdií, analýz v oblasti audiovízie vo forme periodických i neperiodických publikácií vydaných v tlačenej forme, digitálnej forme alebo on-line
 • vedecká, teoretická alebo odborná výskumná činnosť v oblasti audiovízie, ako sú najmä štúdie, expertízy, analýzy, vytváranie databáz, realizácia monitoringu, výskumov a ďalších špecializovaných činností
 • podpora mobility odborných a vedeckých pracovníkov z oblasti audiovizuálnej kultúry vo vzťahu k zahraničiu za účelom získavania nových poznatkov z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu vo svete
Program 4

 • podpora a rozvoj technologickej základne a vybavenia kín v Slovenskej republike
 • rozvoj technológií určených na realizáciu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike
 

 

zdrojhttp://www.avf.sk/vyzvy/challenge42020.aspx
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.