English (UK)

Informačná tabuľaka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OP-ŽP
   
  oblasť podpory:    Životné prostrednie - odpadové hospodárstvo  
  aktuálne od:   30/07/2015
  aktuálne do:   16/09/2015

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
 
Prioritná os 4:

Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

kód výzvy: OPŽP-PO4-15-1

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.