žiadateľ: podnikateľ / neziskový sektor
kategória:  cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: --

 

Zameranie výzvy:
Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.


Čísla k výzve:
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 5000 €Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • právnické osoby založené na Slovensku, alebo v jednom z prispievateľských štátov

Oprávnené aktivity:

 • Príspevky – cestovné granty v rámci tejto výzvy sa poskytujú na krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi
 • oprávnenými výdavkami sú tie výdavky, ktoré súvisia:
  • s aktivitami zameranými na posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskom
  • s hľadaním projektových partnerov pred alebo počas prípravy projektovej žiadosti, vývojom takéhoto partnerstva a spoločnou prípravou projektovej žiadosti s partnerom z prispievateľského štátu
  • so sieťovaním, výmenou, zdieľaním a prenosom poznatkov, technológií, skúseností a osvedčených postupov medzi  subjektmi  zo  Slovenska a subjektmi  z  prispievateľských štátov a/alebo medzinárodnými organizáciami

   

zdroj: https://minzp.sk/eea/vyzvy/acc_bf-01/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.