žiadateľ: samospráva
kategória:  dopravná infraštruktúra
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 07.04.2020

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy, prípadne vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie

Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku nie je stanovená
maximalná výška pomoci nesmie presiahnuť 8 000 000 €
Miera podpory: 90 - 95%


Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy
  • mesto Bratislava a Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy
  • právnické osoby podľa osobitých predpisov a organizácie zriadené vyšším územným celkom a Hlavným mestom SR a mestom Košice za účelom výstavby, správy a údržby ciest

Oprávnené aktivity:
  • rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy
  • výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
  • príprava projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.
 

 

zdrojhttps://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14063
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.