English (UK)

Informačné a komunikačné technológie (ICT)

 sa nachádzajú v

2.

pilieri Horizontu 2020

Vedúce postavenie priemyslu

. Osobitným cieľom

Horizontu 2020

je udržať si a vybudovať prostredníctvom

výskumu a inovácií

celosvetové vedúce postavenie v rámci podporných technológií a v oblasti kozmického priestoru, ktoré sú oporou konkurencieschopnosti naprieč rôznymi jestvujúcimi a vznikajúcimi priemyselnými odvetviami a sektormi. Európa potrebuje urýchliť

inováciu

, ktorou sa transformujú získané znalosti s cieľom podporiť a posilniť jestvujúce produkty, služby a trhy a s cieľom vytvoriť

nové produkty, služby

a trhy, pričom sa bude naďalej zameriavať na kvalitu a udržateľnosť. Inovácia by sa mala využívať v čo najväčšom rozsahu a ísť nad rámec technológií tak, aby sa zahŕňali podnikateľské, organizačné a sociálne aspekty.

ICT tvoria jednu zo zložiek podporných kľúčových technológií, tzv. KET (Key Enabling Technologies), medzi ktoré patria mikroelektronika a nanoelektronika, fotonika, nanotechnológia, biotechnológia, moderné materiály a moderné systémy výroby.

Pracovný program na roky 2014 a 2015 člení ICT do nasledujúcich oblastí:

 • A new generation of components and systems
 • Advanced Computing
 • Future Internet
 • Content technologies and information management
 • Robotics
 • Micro- and nano-electronic technologies, Photonics
 • Ďalej sa tu nachádzajú:
 • ICT Cross-Cutting Activities
 • Horizontal ICT Innovation actions
 • Fast track to Innovation – pilot
 • International Cooperation actions
 • EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure
 • EU-Japan Research and Development Cooperation in Net Futures
 • Factories of the Future
 • ICT sa však nachádza v širokom spektre oblastí v rámci I. a III. piliera.
 • V I. pilieri:
 • Future and Emerging Technologies (FET)
 • Research infrastructures
 • V III. pilieri:
 • SC1 - Health, demographic change and wellbeing
 • SC3 - Secure, clean and efficient energy
 • SC4 - Smart, green and integrated transport
 • SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • SC6 - Europe in a changing world - Innovative, inclusive and reflective societies
 • SC7 - Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
http://h2020.cvtisr.sk/sk/veduce-postavenie-priemyslu/informacne-a-komunikacne-technologie/zakladne-informacie.html?page_id=1809
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.