English (UK)Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05FMOP001 z 11. decembra 2014 schválila

Operačný program pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc na Slovensku

.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

plní úlohu riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu pre

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci

.

Táto úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č.439 z 3. septembra 2014 k návrhu

Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci

.

Pomoc sa bude realizovať počas

programového obdobia 2014 – 2020

prostredníctvom 4 opatrení, a to poskytovaním potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, poskytovaním teplého jedla osobám bez prístrešia a aj formou podpory distribúcie darovaných potravín s cieľom predísť výraznému plytvaniu potravinami. Touto konkrétnou formou sa bude pomáhať ľuďom či domácnostiam, ktoré sa nachádzajú v náročnej sociálnej situácii. Zámerom je predovšetkým znížiť ich ekonomické zaťaženie so zabezpečovaním základných komodít, ako sú potraviny a základné hygienické potreby.


http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/operacny-program-potravinovej-zakladnej-materialnej-pomoci/

 
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.